Cursanti

Puteți să vă înscrieți completând formularul online:

https://docs.google.com/forms/d/1z7c9QueCDYZPCwDUAF-6WvTYj4N2psD2vKw9yZI3tCE..

Inscrierile pentru ARGO Academy sunt deschise până pe 14 februarie.

Taxa de participare

Taxa estimativă de participare va fi de 650 RON și va include 5 nopți de cazare, toate mesele incluse și materiale auxiliare.

Participarea parțială (exemplu: doar primele 3 zile ale taberei) nu duce la o reducere a taxei de participare.

Orice persoană fie elev, student, profesor, trainer, arbitru, inițiat în debate sau nu, etc. se poate înscrie la ARGO Academy.

Numărul de locuri disponibile este limitat (50 de cursanți). Diviziunea modulelelor de avansați, începători, WS, BP, arbitraj, etc. vor fi decise în funcție de cerere!

Drept urmare, formularul de înscriere conține și o scurta scrisoare de motivare. Avand în vedere numărul mare de persoane care deja și-au exprimat interesul pentru înscrierea la Academie am decis ca selectarea participanților să fie făcută pe baza a doua criterii importante, si anume: calitatea scrisorii de motivare ca testament al dorintei de invatare a participantilor si utilizarea principiului first-come-first-served.

Burse sociale

Vor exista 4 burse sociale care vor acoperi parțial taxa de participare. Astfel, cei ce vor beneficia de burse sociale vor trebui să achite doar 300 de lei.
Datale beneficiarilor și aplicanților sunt confidențiale. Tot procesul (aplicarea, comunicarea și rezultatul aplicării) se va desfășura via email între aplicant și echipa de organizare!

Criterii de eligibilitate:

Venitul mediu al ultimelor 3 luni, pe membru de familie să fie sub 1000 lei; Să se prezinte dovada veniturilor fiecărui membru al familiei în ultimele 3 luni (fluturașul de salariu, talonul de pensie, adeverință de elev, student, șomer, etc.) și o declarație pe propria răspundere cu privire la numărul membrilor familiei în timpul precizat de organizatori via email.

Criterii de departajare:

Persoanele cu veniturile medii în ultimele 3 luni, pe membru de familie, mai mici vor avea prioritate; Departajarea între persoanele cu același venit se va face prin sistemul “primul venit, primul servit”.

Atenție!

Aplicarea se face individual doar după ce locul acelei persoane a fost acordat în sistemul de înscriere general.
Dacă aplicantul nu primește bursă socială, va trebui să plătească integral taxa pentru a putea participa.